نمایش ویدیویی امکان جدید دانلود پلاس

می توانید در حین دانلود فایل های صوتی و ویدیویی آنها را اجرا کنید.
لازم نیست تا دانلود شدن تمام محتوای فایل منتظر بمانید.
همزمان به تماشای ویدیو و موسیقی خود بپردازید ، زیرنویس خود را درزمان دانلود به فایل تصویری خود اضافه کنید و لذت ببرید.
اگر نگران کیفیت فایل دریافتی خود هستید می توانید به تماشای 1% از فایل دانلود شده خود بنشینید تا اطمینان حاصل کنید فایل درستی را دریافت می کنید