مدیریت فایل هوشمند و زمانبندی قدرتمند

می توانید با برنامه دانلود پلاس فایل های دانلود شده خود را به راحتی بر اساس نوع فایل سازماندهی کرده آنها را در فولدرهای از پیش تعریف شده قرار دهید. یک برنامه ریز هوشمند به شما امکان می دهد تا دانلود فایل ها را علاوه بر یک سری کارهای دیگر (مثلا راه اندازی برنامه های کاربردی دیگر، برقراری یا قطع اتصال اینترنتی و غیره) در زمان تعیین شده شروع و متوقف کنید.