دسته بندی دانلودها


برنامه دانلود پلاس می تواند با استفاده از دسته بندی فایل های دانلود شده آنها را به صورت خودکار سازماندهی کند.
ما هر فایل را در گروه مناسب خود قرار می دهیم تا بتوانید به آسانی به فایلهای خود دسترسی پیدا کنید
همچنین می توانید در بین فایلهای دانلود شده خود جستجو کنید .

از دانلود امن تر و رضایت بخش تر لذت ببرید

می توانید نظر سایر اعضای دانلود پلاس را درباره فایلی که می خواهید دانلود کنید بخوانید و نیز نظر خود را درباره فایلی که دانلود کرده اید بیان کنید. به این ترتیب کاربران دانلود پلاس همیشه نسبت به فایل های بی فایده و آلوده با خبر خواهند شد.